SESJE SEKCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Czwartek, 16 września 2004

GODZINA

SEKCJA PTK

TYTUŁ SESJI

SALA

SZCZEGÓŁY

8:30-10:00 Sekcja Echokardiografii

Echokardiografia w stanach naglących - ciekawe przypadki

Sala im. Młynarskiego
(Teatr Wielki)

TAK
8:30-10:00 Sekcja Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku

Standardy rehabilitacji kardiologicznej

Sala Na Piętrze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK
10:30-12:00 Sekcja Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej

Session of the Working Group on Cardiac Pacing and Electrophysiology of the Polish Cardiac Society

Sala Na Piętrze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK
10:30-12:00 Sekcja Kardiologii Inwazyjnej

Postępy w kardiologii interwencyjnej - stan na 2004 rok

Sala I
(Hotel Europejski)
TAK
10:30-12:00 Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Standard electrocardiogram in modern clinical practice Sala II
(Hotel Europejski)
TAK
12:30-14:00 Sekcja Kardiologii Dziecięcej

Nowe wyzwania w kardiologii dziecięcej

Sala Na Piętrze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK

Piątek, 17 września 2004

GODZINA

SEKCJA PTK

TYTUŁ SESJI

SALA

SZCZEGÓŁY

8:30-10:00 Sekcja Kardiochirurgii

Chirurgiczne i interwencyjne leczenie wad zastawki mitralnej

Sala I
(Hotel Europejski)
TAK
10:30-12:00 Sekcja Resuscytacji i Intensywnej Terapii Przedszpitalna resuscytacja krążeniowo-oddechowa Sala Przy Wierzbowej
(Teatr Narodowy)
TAK
15:00-16:30 "Klub 30"

Moja najtrudniejsza decyzja kliniczna - wyznania kardiologów inwazyjnych

Sala I
(Hotel Europejski)
TAK
17:00-18:30 Sekcja Chorób Serca u Kobiet

Czy diagnostyka, leczenie i rokowanie w chorobach układu krążenia u kobiet jest odmienne?

Sala I
(Hotel Europejski)
TAK

Sobota, 18 września 2004

GODZINA

SEKCJA PTK

TYTUŁ SESJI

SALA

SZCZEGÓŁY

9:30-11:00 Komisji Profilaktyki PTK

Europejskie i polskie inicjatywy prewencyjne

Sala II
(Hotel Europejski)
TAK
11:30-13:00 Sekcja Niewydolności Serca

Kontrowersje w leczeniu niewydolności serca

Sala im. Bogusławskiego
(Teatr Narodowy)
TAK
11:30-13:00 Sekcja Wad Serca u Dorosłych

Kiedy i jak operować chorych z niedomykalnością mitralną o różnej etiologii?

Sala II
(Hotel Europejski)
TAK