CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK

Postępy w kardiologii interwencyjnej - stan na 2004 rok

Przewodniczący

R. Gil (Warszawa)
W. Rużyłło
(Warszawa)

 

090.

Stenty uwalniające leki - komu, jakie i ile?
P. Buszman
(Katowice)

091.

Ułatwiona angioplastyka wieńcowa - zawiedzione nadzieje czy optymalne rozwiązanie?
D. Dudek
(Kraków)

092.

Brachyterapia wieńcowa czy stenty uwalniające leki antyproliferacyjne w walce z restenozą w stencie?
A. Witkowski
(Warszawa)

093.

„Przezskórna” regeneracja mięśnia sercowego - szansa czy obłuda dla „beznadziejnie” chorych?
T. Siminiak
(Poznań)

094.

Wyniki najnowszych badań wieloośrodkowych w kardiologii interwencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania stentów w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej.
M. Demkow
(Warszawa)