PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK

Czy diagnostyka, leczenie i rokowanie w chorobach układu krążenia u kobiet jest odmienne?

Przewodniczący

J. Kłoś (Warszawa)
Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin)

 

761.

Wprowadzenie
J. Kłoś
(Warszawa)

762.

Nowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia - czy zależne od płci?
Z. Kornacewicz-Jach
(Szczecin)

763.

Rewaskularyzacja chirurgiczna u kobiet.
A. Bochenek
(Katowice)

764.

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet - czy to samo zawsze leczy się tak samo?
L. Poloński (Kraków)

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze (wybór nowego składu Sekcji)