PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK

Chirurgiczne i interwencyjne leczenie wad zastawki mitralnej

Przewodniczący

J. Różański (Warszawa)
J. Sadowski (Kraków)
S. Woś (Katowice)

 

394.

Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość.
S. Woś
(Katowice)

395.

Techniki chirurgicznego leczenia niedomykalności mitralnej na tle niedokrwiennym, reumatycznym i degeneracyjnym.
K. Widenka
(Katowice)

396.

Chirurgiczne leczenie ostrej niedomykalności zastawki mitralnej.
R. Pawlaczyk
(Gdańsk)

397.

Przezskórna valvuloplastyka - wskazania i wyniki leczenia.
Z. Chmielak
(Warszawa)

398.

Chirurgiczne leczenie wad zastawki mitralnej - 25 lat doświadczeń.
R. Pfitzner
(Kraków)
J. Sadowski
(Kraków)
A. Dziatkowiak
(Kraków)

 

Dyskusja