PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Sekcji "Klub 30"

Moja najtrudniejsza decyzja kliniczna - wyznania kardiologów inwazyjnych

Przewodniczący

J.D. Kasprzak (Łódź)
M. Plewka (Łódź)
W. Wąsek
(Warszawa)

Komentatorzy

R. Gil (Warszawa)
M. Demkow
(Warszawa)
J. Jodkowski
(Warszawa)
Z. Peruga (Łódź)
D. Dudek
(Kraków)

 

713.

Dyssekcja pnia z „happy endem”.
M. Plewka (Łódź)

714.

Co zrobić ze zgubionym stentem w pniu lewej tętnicy wieńcowej?
M. Ciszewski
(Warszawa)

715.

Koronarografia - rutynowe badanie? A może...
M. Kidawa (Łódź)

716.

Angioplastyka - trudny zabieg, trudne sytuacje.
P. Mitkowski
(Poznań)

717.

Dlaczego boimy się skrzeplin?
W. Wąsek
(Warszawa)

718.

Niespodziewane problemy - nietypowe sytuacje.
J. Matysek
(Kraków)