CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Piętrze
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK

Przewodniczący

W. Kargul (Katowice)
A. Lubiński
(Gdańsk)

 

087.

Drug-induced QT syndrome: towards a better understanding.
G. Breithardt (Düsseldorf, D)

088.

Atrial fibrillation - cause and cure?
J. Camm (London, GB)

089.

New clinical trials in electrotherapy: where are we going to?
M. Trusz-Gluza (Katowice)