CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Standard electrocardiogram in modern clinical practice

Przewodniczący

R. Piotrowicz (Warszawa)
P.W. Macfarlane (Glasgow, GB)
W. Zaremba (Rochester NY, USA)

 

095.

ECG measures, including short term heart rate variability, of risk assessment. Lessons from WOSCOPS inter alia.
P.W. Macfarlane
(Glasgow, GB)

096.

12-lead ECG in risk stratification of patients for ICD therapy.
W. Zaremba
(Rochester NY, USA)

097.

Electrocardiographic diagnosis of left ventricular hypertrophy - does it contain informations beyond echocardiography?
M. Sosnowski
(Katowice)