CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Sekcji Echokardiografii PTK

Echokardiografia w stanach naglących - ciekawe przypadki

Przewodniczący

H. Szwed (Warszawa)
W. Braksator
(Warszawa)
P. Hoffman
(Warszawa)

 

007.

Rola echokardiografii w diagnostyce ostrego bólu w klatce piersiowej - czy u każdego przed PCI?
B. Firek
(Warszawa)
H. Szwed (Warszawa)

008.

Rola echokardiografii w ostrych stanach w neonatologii.
A. Siwińska
(Poznań)

009.

Echokardiografia w diagnostyce ostrych zespołów aortalnych.
T. Pasierski (Warszawa)

010.

Ostre dysfunkcje protez zastawkowych.
P. Michałek
(Warszawa)
P. Hoffman
(Warszawa)

011.

Zatorowość płucna.
J. Drożdż (Łódź)
J.D. Kasprzak (Łódź)