CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Piętrze
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK

Standards of cardiac rehabilitation / Standardy rehabilitacji kardiologicznej

Przewodniczący

K. Mazurek (Warszawa)
R. Piotrowicz
(Warszawa)

 

039.

The prevention of cardiovascular disease, a global problem requiring international collaboration.
Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego, problem globalny wymagający współpracy międzynarodowej.
P. A. Poole-Wilson (London, GB)

040.

Kinezytherapy in various phases of cardiac rehabilitation - selected aspects.
Kinezyterapia w poszczególnych etapach rehabilitacji kardiologicznej - wybrane zagadnienia.
P. Dylewicz
(Poznań)

041.

Variations in cardiac rehabilitation in various diseases - selected aspects.
Odrębności rehabilitacji kardiologicznej w różnych jednostkach chorobowych - wybrane zagadnienia.
R. Piotrowicz
(Warszawa)

042.

Standards of cardiac rehabilitation and reality.
Standardy rehabilitacji kardiologicznej a rzeczywistość.
K. Mazurek
(Warszawa)