SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Sekcji Wad Serca u Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kiedy i jak operować chorych z niedomykalnością mitralną o różnej etiologii?

Przewodniczący

I. Rawczyńska-Englert (Warszawa)
M. Zembala (Zabrze)

 

864.

Echokardiografia, ilościowa ocena niedomykalności mitralnej - znaczenie dla decyzji terapeutycznych.
J.D. Kasprzak (Łódź)

865.

Niedomykalność mitralna niedokrwienna - opinia kardiologa / kardiochirurga.
J. Stępińska
(Warszawa)
M. Zembala (Zabrze)

866.

Symptomatyczna niedomykalność mitralna - opinia kardiologa / kardiochirurga.
P. Podolec
(Kraków)
M. Zembala (Zabrze)

867.

Strategia postępowania we wrodzonej niedomykalności mitralnej - opinia kardiologa / kardiochirurga.
T. Hryniewiecki
(Warszawa)
J. Różański (Warszawa)