SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Europejskie i polskie inicjatywy prewencyjne

Przewodniczący

K. Kawecka-Jaszcz (Kraków)
A. Rynkiewicz
(Gdańsk)

 

813.

The First Pan-European project aiming to implement and demonstrate the effectiveness of the recommended Guidelines on the CVD prevention - EuroAction.
Pierwszy Paneuropejski projekt mający na celu wprowadzenie oraz wykazanie skuteczności wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego.
D. Wood
(London, GB)

814.

Polish participation in EuroAction.
Udział Polski w EuroAction.
A. Pająk (Kraków)

815.

Pol-Monica after 25 years - nobilitation of the cardiological prevention in Poland.
Pol-Monica po 25 latach - nobilitacja prewencji kardiologicznej w Polsce.

G. Broda
(Warszawa)

816.

Polkard's programs - the new possibilities for Poland and Europe.
Programy Polkardu - nowe możliwości dla Polski i Europy.

T. Zdrojewski
(Gdańsk)

817.

Polish screening programs. Small and large are beautiful.
Polskie programy przesiewowe. Małe i duże jest piękne.

A. Rynkiewicz
(Gdańsk)