PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Przy Wierzbowej
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Sekcji Resuscytacji i Intensywnej Terapii PTK

Przedszpitalna resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przewodniczący

M. Dąbrowski (Warszawa)
A. Mysiak (Wrocław)

 

414.

Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia - przyczyny, możliwości terapii, rokowanie.
A. Górecki
(Warszawa)

415.

Zatrzymanie krążenia - chorzy trudni, typowi.
M. Kobusiak-Prokopowicz (Wrocław)

416.

Tromboliza podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
A. Mysiak (Wrocław)

417.

Przezskórna angioplastyka wieńcowa w okresie okołoresuscytacyjnym.
M. Dąbrowski
(Warszawa)