UWAGA! INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANYCH STRESZCZEŃ!

Zostało nadesłanych 1125 streszczeń, z czego ogromna większość (>90%) drogą elektroniczną.
Do prezentacji ustnej zostały zakwalifikowane 172 streszczenia.
Do prezentacji plakatowych zostało zakwalifikowanych 401 prac.
Wyniki kwalifikacji i wstępne daty prezentacji prac dostępne są tutaj.

INFORMACJA DLA AUTORÓW:

  • SESJE REFERATOWE:

1. Czas przeznaczony na przedstawienie pracy: 10 minut + 5 minut dyskusji.
2. Każda z sal obrad będzie wyposażona w projektor multimedialny oraz komputer. Jedyną formą przedstawienia pracy jest prezentacja przy użyciu rzutnika multimedialnego. Prosimy o przygotowanie swoich materiałów na płytach CD, dyskietkach 1,44" lub przenośnych urządzeniach pamięci masowej (USB storage device). Dane powinny być zapisane w standardzie MS Office 2000 (MS PowerPoint 2000) lub nowszym.
3. Materiały będzie można sprawdzić w pomieszczeniu przygotowawczym. Prosimy o przekazanie sprawdzonych nośników prezentacji komputerowej (wraz z opisem zawierającym tytuł pracy, imię i nazwisko pierwszego autora oraz numer sesji) obsłudze technicznej odpowiedniej sali obrad, przynajmniej na 30 minut przed rozpoczęciem sesji, w trakcie której praca ma być prezentowana.
4. Nie przewidujemy możliwości prezentacji przy użyciu rzutników do przeźroczy.
5. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentację.

  • SESJE PLAKATOWE:

1. Plakaty zakwalifikowane do prezentacji, będą przestawiane w 2 sesjach plakatowych: w czwartek (16.09.2004) i piątek (17.09.2004).
2. Wymiary plakatu: szerokość 97 cm, wysokość 150 cm.
3. Plakaty należy umieścić w miejscu oznaczonym numerem pracy, najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję i pozostawić do czasu zakończenia sesji, określonego w szczegółowym programie. Plakat powinien zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi.
4. Wszystkie plakaty będą dyskutowane przez Komisję Ekspertów i uczestników Kongresu. Prosimy autorów plakatów o obecność podczas sesji.
5. Prosimy usunąć plakaty bezpośrednio po zakończeniu sesji. W przeciwnym razie plakaty zostaną usunięte przez organizatorów.

 


KATEGORIE TEMATYCZNE STRESZCZEŃ

1. Fizjologia krążenia wieńcowego/obwodowego - badania
a) podstawowe
b) kliniczne

2. Ostry zawał serca - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

3. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST

4. Choroba wieńcowa stabilna

5. Przezskórna plastyka tętnic wieńcowych (PTCA) i inne techniki rewaskularyzacji przezskórnej

6. Restenoza po zabiegach na tętnicach wieńcowych - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

7. Hemodynamika - ostra niewydolność krążenia, wstrząs, wspomaganie krążenia

8. Zaburzenia krzepnięcia - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

9. Choroby naczyń obwodowych

10. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

11. Choroby mięśnia sercowego i osierdzia - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

12. Niewydolność serca - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

13. Wady zastawkowe serca

14. Wrodzone wady serca u dorosłych

15. Kardiologia dziecięca/wrodzone wady serca u dzieci

16. Nadciśnienie tętnicze

17. Chirurgia serca i naczyń

18. Transplantacja serca - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

19. Choroby układu krążenia u kobiet

20. Choroby układu krążenia u osób w wieku podeszłym

21. Farmakologia i farmakoterapia kardiologiczna - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

22. Resuscytacja sercowo-płucna/intensywna opieka kardiologiczna

23. EKG/Holter/uśrednienie

24. Elektrofizjologia - badania podstawowe

25. Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

26. Elektrofizjologia kliniczna/ablacja

27. Stymulacja serca i wszczepiane urządzenia antyarytmiczne

28. Radiologiczne metody obrazowania (angiografia, TK, MR)

29. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa i angioskopia

30. Echokardiografia

31. Badania izotopowe

32. Badania czynnościowe

33. Autonomiczna i neurohormonalna regulacja układu krążenia

34. Biologia molekularna i genetyczna - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

35. Krążenie płucne - badania:
a) podstawowe
b) kliniczne

36. Rehabilitacja kardiologiczna

37. Epidemiologia i prewencja

38. Organizacja służby zdrowia

39. Farmakoekonomika

40. Informatyka i statystyka w kardiologii

41. Pielęgnacja w kardiologii