CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Referatowa

Epidemiologia chorób układu krążenia / The epidemiology of cardiovascular disease

Przewodniczący

S. Rywik (Warszawa)
T.
Zdrojewski (Gdańsk)

 

121.

Czy palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka cukrzycy? – obserwacje z trzech kolejnych badań w ramach programu profilaktyki miażdżycy (SPES).
Does tobacco smoking is a risk factor for diabetes? – observations from three consecutive editions of the Souther Poland Epidemiological Survey.
M. Sosnowski, J. Skrzypek-Wańha, K. Kozakiewicz, R. Parma, M. Tendera

III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

122.

Rekreacyjna i komunikacyjna aktywność ruchowa dorosłej populacji wielkomiejskiej w Polsce na przykładzie Łodzi.
Leisure and transportation physical activity in adults in Lodz.
D. Kaleta1, A. Jegier2

1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Katedra Medycyny Zapobiegawczej, Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego, Łódź

123.

Ocena zmian zaburzeń lipidowych w populacji warszawskiej.
The evaluation of lipid disturbances changes in Warsaw population.
M. Polakowska, W. Piotrowski

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

124.

Występowanie zespołu metabolicznego w 7 letniej obserwacji pracowników Portu Gdańskiego.
Development of the metabolic syndrome among Gdansk Port workers during 7 years of follow up.
J. Bellwon1, K. Chlebus1, J. Siebert2, M. Gruchala1, W. Sobiczewski1, A. Rynkiewicz1

1 I Klinika Chorób Serca, Kliniczne Centrum Kardiologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna w Gdańsku

125.

Czy badania przesiewowe w populacji dorosłych Polaków są efektywne w wykrywaniu czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego?
Is screening of general population effective in detection of cardio-vascular risk factors in adults?
A. Ignaszewska, Ł. Wierucki, P. Szpakowski, K. Chwojnicki, Ł. Załuga, M. Rutkowski, K. Kozicka-Kąkol, B.Krupa-Wojciechowska, B.Wyrzykowski, T. Zdrojewski

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk

126.

Prevalence of overweight and obesity, their association to hypertension, knowledge of risks among 40 and 50 years old residents of Ukrainian city Lutsk.
A. Yagensky1, Y. Shahuta2, T. Zdrojewski3

1 Luck City Hospital, Luck
2 Hypertension Preventive and
Treatment Center, Lutsk
3 Akademia Medyczna,
Gdańsk