CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Referatowa

Acute coronary syndromes without ST-segment elevation / Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST

Przewodniczący

H. Szwed (Warszawa)
W. Tracz
(Kraków)
T. Meinertz (Hamburg, D)

 

115.

Czy postępowanie zgodnie ze standardami poprawia rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych? Wnioski z rejestru PL-ACS.
Does compliance with guidelines improve outcome in acute coronary syndromes? Results from the PL-ACS Registry.
L. Poloński1, M. Gierlotka1, M. Gąsior1, T. Zębik1, Z. Kalarus2, A. Ochała3, M. Piekarski4, R. Wyderka3, G. Opolski5,  M. Tendera3

1 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
4 Narodowy Fundusz Zdrowia, Katowice
5 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie

116.

Does new BLUSH INDEX give us new informations about coronary microcirculation function after angioplasty in patients with Acute Coronary Syndrome?
P. Kwiatkowski1, T. Pawłowski1, J. Rzezak1, C. Caroseri2, F. Prati2, E. Imola2, R. Gil1

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 S. Giovanni Hospital, Rzym

117.

Comparison of the ACC/AHA, ESC and TIMI risk classifications in non-ST segment elevation acute coronary syndromes.
S. Stec1, A. Budaj1, A. Kuklińska2, T. Marczyk2, A. Zabłocka2, G. Hordyński2, P. Podoba2, T. Kryński2, P. Achremczyk2

1 Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa
2 on behalf of the RESCUE Registry Investigators, Poland

118.

Rewaskularyzacja przezskórna i chirurgiczna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST – 12 miesięczna obserwacja 721 chorych poddanych wczesnej strategii inwazyjnej.
Percutaneous and surgical revascularization in acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation.
One-year outcome of 721 patients assigned to early invasive strategy.
P. Trzeciak1, B. Szyguła-Jurkiewicz1, K. Wilczek1, R. Przybylski2, B. Hudzik1, M. Osuch1, M. Zembala2, L. Poloński1

1 III Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

119.

Kliniczne i biochemiczne parametry a rozpoznanie choroby wielonaczyniowej w badaniu koronarograficznym u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST.
Angiographically proven multivessel disease and its clinical and biochemical presentation.
R. Główczyńska, J. Lodzińska, A. Rdzanek, D. Rudzki, M. Grabowski, G. Karpiński, K. J. Filipiak, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

120.

Ocena ryzyka wystąpienia groźnych epizodów sercowych a poziom białka C-reaktywnego i fibrynogenu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST.
Plasma level of C-reactive protein and fibirnogen and occurance of major adverse cardiac events in patients with acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation.
A. Madejczyk, T. Widomska-Czekajska

Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin