CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Referatowa

Choroby serca u dzieci / Heart diseases in children

Przewodniczący

W. Kawalec (Warszawa)
E. Malec
(Kraków)

 

077.

Przezcewnikowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych za pomocą korków Amplatzer – doświadczenia własne.
Transcatheter closure with Amplatzer occluders of atrial septal defects – own experience.
M. Szkutnik1, J. Bialkowski2, J. Kusa1, J. Baranowski1, P. Banaszak1, B. Zeifert1, M. Żyła-Frycz1, M. Zembala3

1 Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śl.C.Ch.S., Zabrze
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej, Zabrze
3
 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze

078.

Zastosowanie wskaźnika MPI do oceny funkcji prawej komory u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) przed i po operacji metodą Norwooda.
Myocardial Performance Index (MPI) in Right Ventricular Function Assessment in Children with Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) Before and After Norwood Procedure.
A. Mazurek-Kula1, A. Sysa1, J. A. Moll1, K. Ostrowska1, E. Makowiecka1, J. Binikowska1, J. J.Moll2

1 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki-Klinika Kardiologii, Łódź
2 Klinika Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

079.

Przydatność biopsji endomiokardialnej w diagnostyce i leczeniu dzieci z arytmią komorową.
Usefulness of endomyocardial biopsy in diagnosis and treatment of children with ventricular arrhythmias.
A. Turska-Kmieć1, L. Ziółkowska1, W. Kawalec1, J. Rękawek1, E. Czarnowska2, M. Biernatowicz3, J. Daszkowska1, A. Kościesza4, E. Szymaniak1, K. Bieganowska1

1 Klinika Kardiologii IP CZD, Warszawa
2 Zakład Patomorfologii IP CZD, Warszawa
3 Zakład Medycyny Nuklearnej IP CZD, Warszawa
4 Zakład Diagnostyki Obrazowej IP CZD, Warszawa

080.

Stents in the treatment of aortic coarctation: initial results and intermediate-term follow-up.
G. Brzezińska-Rajszys1, R. Sabiniewicz2, J. Białkowski3, J. Książyk1, M. Chojnicki2, M. Szkutnik3, M. Zubrzycka1, B. Rewers1, J. Ereciński2, W. Kawalec4

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii, Warszawa
2 Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, Gdańsk
3 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej, Zabrze
4 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

081.

Czy próba wysiłkowa jest przydatna u dzieci młodzieży z nadciśnieniem tętniczym?
Is the exercise test usefull in children and young adolescent with hypertension?
B. Wójcicka-Urbańska, T. Floriańczyk, B. Werner

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Akademii Medycznej, Warszawa

082.

Ocena odległych wyników leczenia koarktacji aorty.
Long-term follow-up after coarctation of the aorta repair.
P. Potaż, J. Aleszewicz-Baranowska, J. Ereciński

Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, Gdańsk