CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Referatowa

Arterial hypertension / Nadciśnienie tętnicze

Przewodniczący

K. Kawecka-Jaszcz (Kraków)
J. Głuszek
(Poznań)
M.
Freitas (Lisbon, P)

 

071.

Związek nadciśnienia tętniczego i otyłości trzewnej u dorosłych Polaków w 2002 roku. Wyniki badania NATPOL PLUS.
Association of arterial hypertension with visceral obesity in adults in Poland in 2002. Results of NATPOL PLUS study.
Z. Babińska1, T. Zdrojewski2, P. Szpakowski2, P. Bandosz2, A. Manikowski3, R. Konarski3, B. Krupa-Wojciechowska2, B. Wyrzykowski2

1 Katedra Medycyny Rodzinnej, Gdańsk
2 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk
3 Pracownia Badań Społecznych, Sopot

072.

Rozwój dysfunkcji skurczowej lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego.
The development of the systolic left ventricular dysfunction in the course of hypertension.
M. Zając1, M. Krzemińska-Pakuła2, M. Kłosińska2, M. Plewka2, T. Jeżewski2, W. Religa2, J. D. Kasprzak2, J. Drożdż2

1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi

073.

Depresja a nadciśnienie tętnicze.
Depression and hypertension.
R. Piotrowicz1, J. Potocka1, A. Araszkiewicz2, M. Wojnar3

1 Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Katedra i Klinika Psychiatrii A.M., Bydgoszcz
3 II Klinika Psychiatryczna A.M., Warszawa

074.

Left ventricular circumferential function in hypertensive patients.
M. Przewłocka-Kosmala, W. Kosmala, W. Mazurek

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

075.

Przydatność odchyleń standardowych średnich wartości ciśnienia tętniczego w ABPM w ocenie ryzyka wystąpienia powikłań narządowych u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
The measurement of the standard deviations of the mean arterial blood pressure values in ABPM in predicting a risk of cardiovascular dysfunction in patients with essential hypertension.
S. Szmit, E. Dłużniewska, G. Gielerak, K. Makowski, A. Skrobowski, M. Cholewa

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej, Warszawa

076.

Bezpieczeństwo metaboliczne leczenia eprosartanem u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - wieloośrodkowa analiza 563 chorych.
Metabolic safety of eprosartan therapy in patients with idiopathic hypertension - multicenter analysis of 563 patients.
M. Chmielewski, M. Janiszewski, M. Dłużniewski, M. Kuch, A. Mamcarz

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa