CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Przy Wierzbowej
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Referatowa

Heart failure I / Niewydolność serca I

Przewodniczący

J. Dubiel (Kraków)
M. Kuch
(Warszawa)
M. Komajda (Paris, F)

 

065.

Długoterminowa ocena echokardiograficzna chorych z niewydolnością serca i implantowanym układem dwukomorowym.
A. Dąbrowska-Kugacka1, E. Lewicka-Nowak1, A. Faran1, R. Wilczek1, A. Kutarski2, G. Świątecka1

1 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin

066.

Prevalence and clinical characteristics of patients with low BNP plasma levels despite significant systolic dysfunction.
J. Grzybowski1, J. Janas2, Z. T. Bilińska1, Ł. Mazurkiewicz1, E. Michalak3, D. Szcześniewska4, W. Piotrowski4, W. Rużyłło1

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Zakład Biochemii Klinicznej, Warszawa-Anin
3 Zakład Diagnostyki Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
4 Zakład Epidemiologii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

067.

Nasilenie odczynu zapalnego a zaburzenia metabolizmu glukozy u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
Relation of parameters of inflammation to glucose abnormalities in patients with chronic heart failure.
E. Straburzyńska-Migaj1, A. Straburzyńska-Lupa2, K. Leśniewska3, K. Wiktorowicz3, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF, Poznań
3 Katedra Biologii i Ochrony Środowiska AM, Poznań

068.

Atrial fibrillation is a risk factor of heart failure in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.
E. Włodarska, M. Konka, P. Hoffman

Instytut Kardiologii, Klinika Wad Wrodzonych Serca i Pracownia Echokardiografii, Warszawa-Anin

069.

Czy zaburzenia funkcji nerek u chorych z cukrzycą typu 2 mogą wyodrębnić grupę szczególnie zagrożoną wystąpieniem powikłań sercowo-naczyniowych - 5 letnia obserwacja 67 pacjentów.
M. Janiszewski1, A. Mamcarz1, W. Braksator1, M. Kuch1, M. Chmielewski1, P. Rozentryt2, M. Dłużniewski1

1 Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

070.

Clinical value of haemodynamic response during the 6-minute walking corridor test in patients with chronic heart failure.
M. Łazorczyk, E. A. Jankowska, T. Witkowski, W. Banasiak, P. Ponikowski

Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław