CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Referatowa

Chirurgia serca i naczyń / Heart and vascular surgery

Przewodniczący

J. Sadowski (Kraków)
K. Suwalski
(Warszawa)

 

028.

Odwracalne upośledzenie systemu adrenergicznego serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (laser CO2). Ocena przy użyciu I-123-MIBG SPECT.
Reversible denervation after transmyocardial laser revascularisation.
Assessment with I-123-MIBG SPECT.
A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, M. Szymańska, A. Dębski, P. Hendzel, Z. Juraszyński, B. Szumilak, J. Wnuk, A. Dąbrowski

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

029.

Kliniczna i angiograficzna długoterminowa obserwacja 270 pacjentów po endoskopowym atraumatycznym pomostowaniu tętnic wieńcowych.
A clinical and angiographic long term follow-up in 270 patients after endoscopic atraumatic coronary artery bypass.
M. Cisowski1, R. Ulczok1, A. Drzewiecka-Gerber2, R. Abu Samra1, M. Guzy1, M. Trusz-Gluza2, A. Bochenek1

1 I Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

030.

Ostre rozwarstwienie aorty typu A; w dalszym ciągu trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych.
Acute type A aortic dissection – still difficult clinical and surgical problem. Experience of 242 surgically treated patients.
E. Szpakowski1, J. Różański1, P. Hendzel2, W. Dyk1, T. Gawałkiewicz1, Z. Kotliński1, H. Janaszek-Sitkowska3,  M. Śliwiński1, A. Biederman1

1 I Klinika Kardiochirurgii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa
3 Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii, Warszawa

031.

Outcome after conventional versus off pump coronary artery bypass surgery in patients with left main disease.
A. Farmas1, J. Pacholewicz1, B. Zych1, T. Hrapkowicz1, J. Wojarski1, M. Maruszewski1, R. Kaliś2, P. Buchta1,  M. Zembala1

1 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
2 Department of Cardiac Anaestesiology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze

032.

Primary stenting or ECAB? Results of 2-year follow-up of prospective, randomised study comparing two methods of revascularisation in LAD stenosis.
A. Drzewiecka-Gerber1, M. Cisowski2, J. Drzewiecki1, A. Bochenek2, M. Trusz-Gluza1

1 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 I Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

033.

The prospective serial assessment of patients after transmyocardial revascularisation (TMR) and CABG combined with TMR.
M. Dziuk1, S. Edmondson2, A. Canizales2, K. Britton2

1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
2 St. Bartholomew's Hospital, Londyn