SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Referatowa

Krążenie wieńcowe / Coronary circulation

Przewodniczący

A. Beręsewicz (Warszawa)
A. Budaj
(Warszawa)

A. Zalewski (Elkins Park Philadelphia, USA)

 

845.

Inflammation: emerging target for CV risk reduction.
A. Zalewski
(Elkins Park Philadelphia, USA)

846.

Local epicardial adipose tissue inflammation is associated with serum insulin and insulin resistance in patients with advanced coronary artery disease.
T. Mazurek1, L. Zhang2, J. Mannion2, J. Diehl2, J. Martin3, A. Martella3, A. Zalewski2, Y. Shi2

1 Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
2 Thomas Jefferson University, Philadelphia
3 Bryn Mawr Hospital, Bryn Mawr

847.

Mechanizmy stresu oksydacyjnego w tętnicach wieńcowych u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
Mechanisms of oxidative stress in coronary arteries in patients with coronary artery disease.
T. Guzik1, J. Sadowski2, B. Kapelak2, B. Guzik3, A. Jopek4, K. Wierzbicki2, P. Przybyłowski2, K. Wróbel2, T. Adamek-Guzik1, R. Korbut4

1 Klinika Chorób Wewnętrznych I Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpital im. J. Dietla, Kraków
2 Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków
3 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
4 Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

848.

Angiogenic gene therapy – electroporation as a safe and efficient method of enhancement of plasmid DNA mediated gene transfer in vivo.
A. Sokal1, M. Zembala2, T. Cichoń3, J. Kowalczyk2, M. Tyrpień3, S. Szala3, M. Zembala2

1 Department of Cardiology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
2 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
3 Department of Molecular Biology, Gliwice

849.

Badania nad czynnością śródbłonka naczyniowego, agregacją płytek krwi i rolą przezbłonowego transportu jonów sodu i wapnia u chorych na dusznicę bolesną spontaniczną.
The function of endothelium, platelets aggregation and transmembrane sodium and calcium efflux in patients with variant angina.
P. Salomon, B. Jołda-Mydłowska, W. Kuliczkowski, W. Mazurek

Katedra I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

850.

Podwyższony poziom immunoglobuliny E – ważny marker rozwoju procesu miażdżycowo-zakrzepowego i choroby wieńcowej?
High immunoglobulin E serum concentration – the important marker of development coronary artery disease?
W. Sinkiewicz1, E. Żekanowska2, J. Błażejewski3, R. Bujak3, P. Sobański3, A. Hoffmann3, M. Dowgwiłłowicz-Nowicka3

1 Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Oddział Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy
2 Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej, Bydgoszcz
Oddział Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej, Bydgoszcz