SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Referatowa

Niewydolność serca II / Heart failure II

Przewodniczący

Z. Bilińska (Warszawa)
S. Grajek (Poznań)

 

839.

Naturalny przebieg niewydolności serca - czy może ulegać modyfikacji zależnie od zamian w ekspresji genów?
Natural course of heart failure and the changes in genes expression.
P. Leszek1, M. Szperl2, J. Janas2, A. Klisiewicz2, A. Biederman2, M. Kopacz1, T. Rywik1, J. Korewicki1

1 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

840.

Wpływ przewlekłej terapii karwedilolem na poziom markerów stanu zapalnego u chorych z niewydolnością serca.
The influence of chronic carvedilol therapy on the level of inflammatory markers in patients with heart failure.
J. Nessler1, M. Kitliński2, E. Konduracka1, M. Stępniewski3, W. Piwowarska1

1 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
2 Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Malmoe, Uniwersytet w Lund, Szwecja
3 L
aboratorium Radioligandów, Instytut Farmacji CM UJ Kraków

841.

Cukrzyca typu 2 czy objawy niewydolności serca są silniejszym czynnikiem rokowniczym w przewidywaniu powikłań u chorych po zawale serca? – 30-miesięczna obserwacja 112 chorych.
Diabetes mellitus or congestive heart failure - which is a stronger predictor of adverse outcome in patients after myocardial infarction? – 30-months of follow-up.
M. Kuch, M. Janiszewski, M. A. Janiszewski, A. Mamcarz, K. Sadkowska, W. Braksator, J. Kuch, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

842.

Evidence for extravasation of intracoronary administered bone-marrow derived CD34+ stem cells in patients with acute myocardial infarction.
T. Siminiak1, R. Czepczyński2, D. Fiszer3, O. Jerzykowska1, M. Majewski1, B. Grygielska1, J. Sowiński2, M. Kurpisz3

1 Akademia Medyczna, Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
2 Klinika Endokrynologii AM, Poznań
3 Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań

843.

Ciężka niewydolność serca świeżo rozpoznana: rola czynnika natriuretycznego typu B oraz markera nowotworowego CA125 w prognozowaniu ryzyka zgonu.
Severe newly diagnosed heart failure – the role of serum BNP and CA125 levels in death risk prognosis.
A. Folga1, K. J. Filipiak2, A. Rdzanek2, M. Grabowski2, G. Karpiński2, Z. Huczek2, R. Główczyńska2, M. Marchel2, E. Tabaczka1, G. Opolski2

1 Oddział Kardiologii, Szpital Powiatowy, Działdowo
2 I Katedra i Klinika Kardiologii AM w Warszawie

844.

Korzyści kliniczne zastosowania stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca – doświadczenia własne.
Biventricular pacing in patients with advanced heart failure: single center experience.
E. Lewicka-Nowak1, A. Dąbrowska-Kugacka1, A. Faran1, A. Lubiński1, R. Wilczek1, D. Zacharek1, M. Gawrysiak1, P.Derejko2, A. Kutarski3, G. Świątecka1

1 II Klinika Chorób Serca ACK w Gdańsku
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Klinika i Katedra Kardiologii AM w Lublinie