SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Narodowy - Sala przy Wierzbowej
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Referatowa

Choroba niedokrwienna serca / Coronary artery disease

Przewodniczący

A. Mamcarz (Warszawa)
A. Ochała (Katowice)

 

833.

Ocena blaszek miażdżycowych, średnicy i powierzchni wewnętrznej tętnic wieńcowych porównanie ICUS i MSCT – wstępne wyniki.
Assessment of the plaque, diameter and internal surface of coronary arteries by ICUS and MSCT – preliminary results.
M. Pasowicz1, P. Klimeczek1, A. Gackowski2, R. Banyś1, W. Piwowarska2, K. Żmudka3

1 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
2 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

834.

Zjawisko oporności na aspirynę jest częstsze u pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.
Aspirin resistance phenomenon is more frequent in patients with the history of CABG procedure.
W. Kuliczkowski, B. Halawa, B. Korolko, W. Mazurek

Katedra I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

835.

Ocena funkcji śródbłonka po 6-mies. leczeniu atorwastatyną lub fenofibratem.
Assessment of vascular endothelial function after 6-month treatment with atorvastatin at fenofibrat.
B. Westfal1, M. Krzemińska-Pakuła2, J. D. Kasprzak2, T. Jeżewski2, P. Lipiec2

1 Oddział Kardiologii Szpitala MSWiA, Łódź
2 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

836.

C-reactive protein and fibrinogen plasma levels in patients with coronary and peripheral atherosclerosis.
Z. Dzielińska1, M. Naruszewicz2, A. Januszewicz1, T. Zieliński1, J. Kądziela1, M. Demkow1, A. Prejbisz1, R. Mielniczuk1, G. Nowicka3, W. Rużyłło1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Katedra Biochemii Klinicznej PAM, Szczecin
3 Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

837.

Ocena wpływu palenia tytoniu na funkcję śródbłonka u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca.
The influence of tobacco smoking on endothelial function in men with coronary heart disease.
R. Poręba1, A. Skoczyńska1, A. Derkacz2, M. Poręba3, R. Andrzejak1

1 Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej, Wrocław
2 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wrocław

838.

Ciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową w Polsce – wstępne dane z badania SPOK.

Blood pressure is insufficiently managed in patients with established coronary heart disease – preliminary data from POLKARD-SPOK survey.
A. Pietrasik, G. Opolski, M. Starczewska, K. J. Filipiak, K. Nita

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa