SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Referatowa

Elektrokardiologia nieinwazyjna / Non-invasive electrocardiology

Przewodniczący

R. Ochotny (Poznań)
R.
Piotrowicz (Warszawa)

 

796.

Wpływ terapii amiodaronem oraz beta-blokerami na parametry T wave alternans oceniane w spoczynku oraz w trakcie testu wysiłkowego.
Effect of amiodarone and beta-blocker therapy on exercise-induced microvolt T-wave alternans.
P. Ptaszyński, T. Klingenheben, S. H. Hohnloser

J. W. Goethe University, Frankfurt/M, Germany

797.

Dynamic of cycle lengths during torsade de pointes in acquired model LQTS.
P. Kukla

Oddział Wewnętrzny Szpitala Specjalistycznego, Gorlice

798.

Analiza wpływu dysfunkcji autonomicznego unerwienia serca na turbulencję rytmu zatokowego.
Influence of autonomic heart nerves dysfunction on heart rhythm turbulence.
A. Pietrucha, E. Konduracka, M. Węgrzynowska, M. Bobrowska-Juszczuk, A. Kubinyi, D. Mroczek-Czernecka, W. Piwowarska

Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków

799.

Relationship between HRT parameters after ectopic beats and heart rate variability in patients with CHD and different types of ventricular arrhythmias.
K. T. Szydło, M. Trusz-Gluza, A. Filipecki, W. Orszulak, D. Urbańczyk

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

800.

Cytokiny u chorych z wyrównaną niewydolnością serca korelują z parametrami zmienności rytmu serca.
Cytokines levels correlate with heart rate variability parameters in patients with compensated heart failure.
E. Straburzyńska-Migaj1, A. Straburzyńska-Lupa2, H. Wachowiak-Baszyńska1, L. Dutkiewicz1, R. Ochotny1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF, Poznań

801.

Próba oceny ryzyka nawrotu złośliwej arytmii komorowej u osób z zachowaną funkcją skurczową lewej komory serca.
Risk stratification of VT/ VF recurrence in patients with preserved left ventricular function.
L. Daniłowicz-Szymanowicz, G. Raczak, M. Szwoch, A. Lubiński, P. Buda, M. Kempa, K. Ambroch-Dorniak, M. Figura-Chmielewska

II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk