SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Referatowa

Zawał serca - badania podstawowe / Myocardial infarction - basic research

Przewodniczący

H. Wysocki (Poznań)
T. Siminiak
(Poznań)

 

790.

Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term mortality but also angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty.
M. Grabowski1, K. J. Filipiak1, G. Karpiński1, D. Wretowski1, A. Rdzanek1, Z. Huczek1, G. J. Horszczaruk1, J. Kochman1, R. Rudowski2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

791.

Ocena aktywacji limfocytów T, agregacji płytkowo-leukocytarnej i stężenia osoczowych markerów stanu zapalnego u chorych na zawał serca i w stabilnym okresie dusznicy bolesnej.
Lymphocyte T activation, platelet-leukocyte aggregates and acute phase markers in patients with myocardial infarction and stable angina.
A. Czyż1, E. Kołacz1, D. Angerer2, K. Zawilska1

1 Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Akademii Medycznej, Poznań
2 Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań

792.

Uwalnianie komórek macierzystych szpiku CD 34+ w ostrej fazie zawału serca.
Releasing of CD 34+ bone marrow stem cells in acute myocardial infarction.
T. Widomska-Czekajska1, A. Dmoszyńska2, A. Brzozowski2, J. Kudlicki1, W. Legieć2, A. Gorący2, M. Legieć2, J. Baszak1, P. Klimek2

1 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin
2 Klinika Hematologii, Akademia Medyczna, Lublin

793.

NT-proBNP levels are prognostic factors of short-term outcome in patients with first acute myocardial infarction (MI) treated with primary PTCA.
K. Kolodziej1, J. Drożdż2, M. Krzemińska-Pakuła2, J. D. Kasprzak2

1 Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego Szp. im. W. Biegańskiego, Łódź
2 II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi

794.

Czy wskaźnik odkształcalności erytrocytów może przewidywać wystąpienie groźnych zaburzeń rytmu u chorych po zawale serca?
Can erythrocyte deformability index predict occurance of severe cardiac arrhythmias in patients after myocardial infarction?
A. Raczkowska-Moszczeńska, M. Kuch, E. Kostarska-Srokosz, M. Moszczeński, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

795.

Ekspresja antygenów GP IIb/IIIa i funkcja płytek u chorych z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem ST (OZW-ST) leczonych klopidogrelem i abciximabem w porównaniu do leczenia samym klopidogrelem.
Expression of GP IIb/IIIa antigens and platelet function in patients with STEMI treated with clopidogrel and abciximab vs clopidogrel alone.
A. Konopka1, J. Stępińska1, J. Spychalska2, D. Sitkiewicz1, I. Pilichowska1, W. Piotrowski1, E. Zdebska2

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa