SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Narodowy - Sala przy Wierzbowej
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Referatowa

Echokardiografia II / Echocardiography II

Przewodniczący

J. Drożdż (Łódź)
T. Kukulski (Zabrze)

 

784.

Przydatność Dopplera tkankowego w rozpoznawaniu reakcji odrzucania po przeszczepie serca.
Usefulness of Doppler Tissue Imaging for detection of cardiac rejection.
K. Kraszewski1, M. Sobieszczańska-Małek2, J. Korewicki2, P. Hoffman1

1 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 Klinika Niewydolności Serca, Warszawa

785.

Contrast perfusion assessment improves the diagnostic value of dipyridamole/atropine stress echocardiography.
J. Kasprzak1, M. Ciesielczyk2, P. Wejner-Mik2, K. Wierzbowska-Drabik2, P. Lipiec2, A. Kopff2, J. Drozdz2, M. Krzemińska-Pakuła2

1 Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego Szp. im.
W. Biegańskiego, Łódź
2 II Chair and Department of Cardiology
Medical University of Lodz

786.

Predictive factors of myocardial reperfusion in patients with anterior wall acute myocardial infarction.
M. Olszowska1, W. Tracz1, M. Kostkiewicz1, M. Hlawaty1, T. Przewłocki1, K. Żmudka2

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

787.

Detekcja angiograficznie potwierdzonej choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu obrazującej w czasie rzeczywistym, perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej wykonanej w czasie próby wysiłkowej na ergometrze rowerowym.
Real time myocardial contrast echocardiography in detection of angiographically significant coronary artery stenosis during supine bicycle stress.
T. Miszalski1, H. Schmidt2, B. Luederitz3, H. Omran2, S. Kuntz-Hehner3

1 II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 St.-Marien-Hospital, Bonn
3 Klinika Kardiologii Uniwersytetu w Bonn

788.

Śródoperacyjne echokardiograficzne badanie przezprzełykowe u pacjentów z plastyką zastawki mitralnej. Wyniki wczesne i odległe (1998-2003).
Intraoperative Transoesophaageal Echocardiography in Patients Undergoing Mitral Valve Repair.
Early and Long-term Results (1998-2003).
A. Kosmider1, R. Jaszewski1, J. Bobiarski1, R. Zwoliński1, A. Walczak1, K. Bartczak, J. Grychowska2, J. Zasłonka1

1 Klinika Kardiochirurgii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego, Łódź
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź

789.

Ocena ryzyka oparta na NT-proBNP w surowicy i echokardiografii u pacjentów z ostrą zatorowością płucną.
Serum NT-proBNP and echocardiography based risk stratification of patients with acute pulmonary embolism.
M. Kostrubiec, A. Bochowicz, M. Szulc, I. Chlewicka, H. Berent, A. Kuczyńska, P. Pruszczyk

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa