PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Referatowa

Zaburzenia rytmu serca / Cardiac arrhythmias

Przewodniczący

B. Dąbrowska (Warszawa)
P. Kułakowski
(Warszawa)

 

747.

Czynniki warunkujące zmienność rytmu serca u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków.
Factors determining heart rate variability in chronic atrial fibrillation.
M. Sosnowski, E. Gaik, J. Skrzypek-Wańha, Z. Czyż, M. Tendera

III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

748.

Etiologia alkoholowa zwiększa a leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny zmniejsza ryzyko nawrotu arytmii u pacjentów z pierwotną kardiomiopatią rozstrzeniową.
Alcoholic etiology increases and angiotensin converting enzyme inhibitors use decreases arrhythmia recurrence risk in patients with primary dilatative cardiomyopathy.
E. Dułak1, A. Lubiński2, A. Przybylski3, A. Baczyńska2, A. Pazdyga2, M. Kępa2, T. Królak2, E. Lewicka-Nowak2, G. Świątecka2, H. Szwed3

1 Szpital Miejski w Gdyni, Oddział Kardiologii
2 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk
3 II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

749.

Porównanie przebiegu klinicznego komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z wynikami biopsji endomiokardialnej.
Comparison of clinical course of ventricular arrhythmias in children with the results of endomyocardial biopsy.
A. Turska-Kmieć1, L. Ziółkowska1, W. Kawalec1, K. Bieganowska1, E. Czarnowska2, J. Rękawek1, E. Szymaniak1, M. Raszek1, D. Sobielarska3, A. Kościesza4

1 Klinika Kardiologii – IP CZD, Warszawa
2 Zakład Patomorfologii – IP CZD, Warszawa
3 Zakład Medycyny Nuklearnej – IP CZD, Warszawa
4 Zakład Diagnostyki Obrazowej – IP CZD, Warszawa

750.

Portable impedance cardiography monitor in patients with idiopathic ventricular extrasystoles. New clinical application and comparison with Doppler echocardiography.
S. Stec1, B. Zaborska1, G. Cybulski2, P. Kułakowski1, D. Piotrowska1, K. Kuźnicka1, W. Niewiadomski2, E. Makowska1

1 Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa
2 Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

751.

Amiodarone vs sotalol in ICD patients: crossover safety and efficacy trial.
D. Urbańczyk, A. Filipecki, W. Orszulak, M. Trusz-Gluza

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

752.

Kardiowersja przezprzełykowa w napadzie migotania przedsionków. Obserwacja roczna.
M. Tomaszewska-Kiecana, J. Król, W. Braksator, M. Moszczeński, W. Mojkowski, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa