PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Referatowa

Echokardiografia I / Echocardiography I

Przewodniczący

W. Braksator (Warszawa)
J
.D. Kasprzak (Łódź)

 

741.

Echokardiografia obciążeniowa z użyciem stałego układu stymulującego w diagnostyce choroby wieńcowej z uwzględnieniem przerostu lewej komory.
Stress echo using pace-maker in patients with or without left ventricular hypertrophy in detection coronary artery disease.
E. Płońska1, M. Lewandowski1, Z. Kornacewicz-Jach1, A. Wojtarowicz1, I. Kossuth1, D. Drechsler1, T. Kucharczyk1, P. Gościniak2, L. Kamiński3, B. Larysz4

1 Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
2 Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
3 Oddział Kardiologiczny - Szpital rejonowy, Szczecin
4 Szpital Wojewódzki w Szczecinie

742.

Wartość echokardiografii kontrastowej w ocenie reperfuzji u chorych z ostrym zawałem serca ściany przedniej, w porównaniu z badaniem scyntygraficznym serca.
The value of myocardial contrast echocardiography compared with 99mTc MIBI single photon emission computed tomography in detecting myocardial reperfusion in patients with acute anterior myocardial infarction.
M. Olszowska, M. Kostkiewicz, W. Tracz, M. Hlawaty, T. Przewłocki, P. Podolec

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

743.

Regionalna funkcja aorty badana metodą echokardiografii trójwymiarowej.
Regional aortic function studied by three-dimensional echocardiography.
J. Drożdż, M. Orczykowski, Ł. Chrzanowski, P. Lipiec, A. Kopff, J. D. Kasprzak, M. Krzemińska-Pakuła

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

744.

Left ventricular morphology and function in patients with Emery-Dreifuss muscular dystrophy.
A. Dramińska1, A. Kuch-Wocial1, M. Szulc1, A. Zwolińska1, G. Styczyński1, I. Hausmanowa-Petrusewicz2, P. Pruszczyk1

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zespół Badawczo-Leczniczy Chorób Nerwowo-Mięśniowych IMDiK PAN, Warszawa

745.

Right ventricular systolic function assessment in patients with dilated cardiomyopathy – doppler tissue imaging or M-mode measurements?
M. Kidawa1, R. Isnard2, P. Charron2, F. Pousset2, A. Hamroun2, M. Krzemińska-Pakuła1, D. Thomas2, M. Komajda2

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Hôpital Pitié-Salpetriere Institut de Cardiologie Paris France, Paris

746.

Przewidywanie poprawy funkcji lewej komory po pierwotnej angioplastyce w przebiegu zawału ściany przedniej z zastosowaniem perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej.
Prediction of functional improvement of left ventricle after anterior myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty: myocardial contrast echocardiography study.
A. Klisiewicz1, P. Michałek1, M. Karcz2, M. Banaszewski3, W. Rużyłło2, J. Stępińska4, P. Hoffman1

1 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Warszawa
4 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin