PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala przy Wierzbowej
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Referatowa

Kardiologia interwencyjna / Interventional cardiology

Przewodniczący

P. Buszman (Katowice)
A. Lekston (Zabrze)

 

735.

Bezpośredni pomiar temperatury blaszki miażdżycowej odpowiedzialnej za ostry incydent wieńcowy – polskie badanie z zastosowaniem termografii wewnątrzwieńcowej.
Culprit plaque temperature assessment in patients with acute coronary syndromes – intracoronary thermography study in Poland.
D. Dudek, J. Legutko, Ł. Rzeszutko, M. Wizimirski, J. Dubiel

II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

736.

Wielonaczyniowa angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu do niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej – rejestr badania LeMans.
Multivessel PCI including unprotected left main stenting – results of LE MANS registry.
P. Buszman1, E. Peszek-Przybyła1, S. Kiesz2, D. Dudek3, A. Żurakowski1, B. Białkowska1, K. Milewski1, J. L. Martin2, M.Tendera1

1 Śląska Akademia Medyczna, Katowice
2 University of Texas School of Medicine, San Antonio, TX
3 II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

737.

Randomizowane badanie porównujące bezpośrednie stentowanie i stentowanie po predylatacji balonowej w świeżym zawale serca (DIRAMI). Wyniki obserwacji dwuletniej.
Two-year results from the DIRAMI Study (randomized comparison of direct stenting and stenting after balloon predilatation in acute myocardial infarction).
M. Gąsior, M. Gierlotka, A. Lekston, K. Wilczek, T. Zębik, J. Szkodziński, B. Szyguła-Jurkiewicz, J. Piegza, M. Kondys, L. Poloński

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

738.

Zintegrowane endoskopowe atraumatyczne pomostowanie tętnic wieńcowych i angioplastyki. Kliniczna i angiograficzna obserwacja długotreminowa.
Integrated endoscopic atraumatic coronary artery bypass grafting and angioplasty. A clinical and angiographic long term follow-up.
M. Cisowski1, R. Ulczok1, J. Drzewiecki2, R. Abu Samra1, S. Szczęśniak1, A. Bochenek1

1 I Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

739.

Endovascular treatment of type b aortic dissection  is coverage of primary entry equal to ultimate success?
H. Krupa1, M. Krasoń2, P. Nadziakiewicz3, Z. Kalarus1, P. Knapik3, M. Zembala2

1 Department of Cardiology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
2 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze

740.

Czy chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi rokują gorzej, jeżeli przyjmowani są do szpitali bez możliwości leczenia inwazyjnego? Wnioski z rejestru PL-ACS.
Do patients with acute coronary syndromes admitted to non-PCI centres have worse outcome?
Results from the PL-ACS Registry.
M. Gąsior1, L. Poloński1, M. Gierlotka1, T. Zębik1, T. Zielińska2, Z. Kalarus2, J. Balcarek3, M. Zembala4, G. Opolski5, M. Tendera6

1 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3 Narodowy Fundusz Zdrowia, Katowice
4 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
5 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa
6 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice