PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Referatowa

Diagnostyczne badania czynnościowe / Diagnostic functional tests

Przewodniczący

Z. Gąsior (Katowice)
P. Podolec
(Kraków)
E. Swahn (Umea,S)

 

700.

Doppler Tissue Imaging (DTI) and Nitrospray Vitality Test as indicator for cardiac revitalisation of the hibernating myocardium.
J. Dyczyński1, K.-L. Resch2

1 Inselklinik, Hospital for cardiac rehabilitation and psychosomatics, Heringsdorf, Germany
2 Saxon Balneology and Rehabilitation Sciences Research Institute, Bad Elster, Germany

701.

Increased cytokines levels relate to decreased pulmonary function and exercise capacity in patients with chronic heart failure.
E. Straburzyńska-Migaj1, A. Straburzyńska-Lupa2, R. Ochotny1, K. Leśniewska3, K. Wiktorowicz3, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF, Poznań
3 Katedra Biologii i Ochrony Środowiska AM, Poznań

702.

Peak oxygen consumption is related to muscle sympathetic nerve activity in heart transplant recipients.
A. Ciarka, B. Najem, S. Velezroa, R. Naeije, J. P. Degaute, P. Van De Borne

Erasme Hospital, Brussels

703.

Badanie spiroergometryczne u chorych z niewydolnością serca, niską frakcją wyrzucania oraz wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.
Spiroergometry in patients with heart failure, low ef and implanted icd for life threatening arrhythmia.
A. Baszko, E. Straburzyńska-Migaj, M. Waśniewski, P. Mitkowski, R. Ochotny, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

704.

Myocardial dysfunction in female patients with syndrome X results in increase of Tei index and impaired exercise oxygen consumption.
B. Malczewska, A. Szulczyk, M. Rewicki, H. Szwed

Instytut Kardiologii, Warszawa