CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Referatowa

Myocardial infarction - clinical studies I / Zawał serca - badania kliniczne I

Przewodniczący

J. Stępińska (Warszawa)
A. Laucevicius (Vilnius, LT)

 

022.

Association between mobilization of early tissue-committed stem cells, low left ventricular ejection fraction and plasma NT-pro BNP levels in patients with acute myocardial infarction.
W. Wojakowski1, A. Michałowska2, M. Majka2, K. Maślankiewicz1, R. Wyderka1, A. Ochała1, M. Z. Ratajczak3,  M.Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 Polsko-Amerykańki Instytut Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
3 Stem Cell Biology Program James Graham Brown Cancer Center, Louisville, KY, USA

023.

Mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP) mierzony przy przyjęciu jest niezależnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką.
B-type natriuretic peptide level measure on admission is independent predictors of over one-year mortality after primary angioplasty in ST-elevation myocardial infarction.
J. Przyłuski1, M. Karcz1, J. Janas2, P. Bekta1, C. Kępka1, M. Kruk1, M. Skwarek1, Z. Bilińska1, Ł. Kalińczuk1, W. Rużyłło1

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

024.

Echocardiographical assessment of left ventricular function in patients with acute myocardial infarction treated with autologous bone marrow stem cells transplantation.
S. Grajek1, M. Popiel1, M. Lesiak1, P. Bręborowicz1, L. Gil2, A. Czyż2, K. Sawiński2, Z. Oko-Sarnowska2,  M. Komarnicki2, A. Cieśliński2

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Akademii Medycznej, Poznań

025.

Czynniki związane z wystąpieniem no-reflow i dysfunkcją mikrokrążenia podczas stentowania w świeżym zawale mięśnia sercowego.
Predictors of no-reflow and impared microvascular function after primary stenting for acute myocardial infarction.
M. Gąsior, M. Gierlotka, T. Zębik, B. Szyguła-Jurkiewicz, A. Lekston, K. Wilczek, M. Hawranek, J. Szkodziński, J. Piegza, L. Poloński

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

026.

Combination of admission troponin I and B-type natriuretic peptide levels in prediction of mortality and angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty.
M. Grabowski1, K. J. Filipiak1, G. Karpiński1, D. Wretowski1, A. Rdzanek1, Z. Huczek1, G. J. Horszczaruk1, J. Kochman1, R. Rudowski2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

027.

Skuteczna trombektomia przed pierwotną angioplastyką wieńcową w ostrym zawale mięśnia sercowego zmniejsza uszkodzenie mikrokrążenia i strefę zawału.
Successful thrombectomy before primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction reduces infarct size and microvascular impairment.
J. Zalewski1, W. Zajdel1, N. El Massri2, P. Klimeczek3, P. Banyś3, M. Pasowicz3, K. Żmudka1

1 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Klinika Choroby Wieńcowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
3 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków