PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Referatowa

Biologia molekularna i genetyka / Molecular biology and gentics

Przewodniczący

Z. Gaciong (Warszawa)
A. Rynkiewicz
(Gdańsk)

 

694.

Percutaneous transvenous transplantation of autologous myoblasts in the treatment of postinfarction heart failure – the POZNAN Trial.
T. Siminiak1, D. Fiszer2, O. Jerzykowska1, N. Rozwadowska2, P. Kałmucki1, M. Kurpisz1

1 Akademia Medyczna, Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
2 Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań

695.

Ciśnienie tętnicze, masa lewej komory i fenotypy naczyniowe a polimorfizmy Glu298Asp oraz intronu 4 genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu – badania rodzin.
Blood pressure, left ventricular mass and vascular phenotypes in relation to Glu298Asp and intron 4 polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene – family study.
D. Czarnecka1, K. Kawecka-Jaszcz1, K. Stolarz1, A. Olszanecka1, B. Kieć-Wilk1, A. Dembińska-Kieć2

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

696.

Polimorfizm genu CYP11B2 a obwodowy i aortalny wskaźnik wzmocnienia fali tętna.
CYP11B2 polymorphism in relation to peripheral and central augmentation index.
W. Wojciechowska1, J. A. Staessen2, K. Stolarz1, T. Nawrot2, J. Filipovsky3, G. Bianchi3, M. Cwynar4, T. Grodzicki4, L. Van Bortel3, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit, University of Leuven, Leuven
3 European Project on Genes in Hypertension (EPOGH), Pozostałe Ośrodki
4 Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

697.

Aktywacja układu kinin i pobudzenie proliferacji komórek śródbłonka naczyniowego u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą poddanych operacyjnemu leczeniu tętniaka aorty brzusznej.
Activity of kinin complex and increased proliferation of arterial intima in patients with generalized atherosclerosis.
B. Gabrylewicz1, A. Ochala2, U. Mazurek3, E. Sliupkas-Dyrda3, W. Wojakowski1, A. Pyrlik1, P. Garbocz1, T. Wilczok3, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 Śląska Akademia Medyczna, Katowice
3 Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki, Katowice

698.

Wpływ polimorfizmu I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę na wysokość ciśnienia tętniczego i częstość rozpoznania nadciśnienia tętniczego w 7 letniej obserwacji.
Influence of ACE gene I/D polymorphism on the arterial hypertension diagnosis prevalence.
J. Bellwon1, K. Chlebus1, J. Siebert2, K. Ochman3, B. Wasąg3, M. Gruchala1, W. Sobiczewski1, J. Limon3, A. Rynkiewicz1

1 I Klinika Chorób Serca, Kliniczne Centrum Kardiologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna w Gdańsku
3 Zakład Biologii I Genetyki Akademii Medycznej, Gdańsk

699.

Przeciwciała przeciwko homocysteinylowanej albuminie jako marker przedwczesnej miażdżycy tętnic wieńcowych.
Antibodies to homocysteinylated albumin as a marker of premature coronary atherosclerosis.
M. Jankowski, A. Undas, M. Twardowska, A. Padjas, A. Szczeklik

II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków