PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala przy Wierzbowej
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Referatowa

Elektofizjologia II / Electrophysiology II

Przewodniczący

A. Kutarski (Lublin)
F. Walczak
(Warszawa)

 

688.

Izolacja celowana czy planowa izolacja ujść wszystkich żył płucnych u pacjentów z ogniskowym migotaniem przedsionków?
Selective or four pulmonary vein isolation in patients with focal atrial fibrillation.
Ł. Szumowski1, F. Walczak1, P. Urbanek1, E.Szufladowicz1, R. Kępski1, P. Kułakowski2, R. Baranowski1, M. Kumor1, P. Derejko1, R. Bodalski1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

689.

Pomiary żył płucnych elektrodą Lasso o zmiennej średnicy w odniesieniu do echa przezprzełykowego i spiralnej tomografii komputerowej.
Comparison of pulmonary vein diameters from Lasso 2515 catheter and from transesophageal echocardiography or spiral computer tomography.
E. Koźluk1, P. Lodziński1, J. D. Kasprzak2, M. Żukowska3, M. Kiliszek1, I. Zastawna1, R. Pacho3, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź
3 II Zakład Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie

690.

Wyniki leczenie zaburzeń rytmu pochodzących z drogi odpływu prawej komory z zastosowaniem systemu mapowania elektro-anatomicznego CARTO.
Effectiveness of radiofrequency catheter ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using CARTO system.
P. Pruszkowska-Skrzep, Z. Kalarus, B. Średniawa, R. Lenarczyk, O. Kowalski, A. Musialik, J. Prokopczuk, A. Śliwińska, J. Kowalczyk, A. Sokal

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

691.

TEE doppler-echo evaluation of pulmonary vein flow and left ventricular function after circumferential RF catheter ablation of pulmonary veins due to paroxysmal atrial fibrillation.
A. Drzewiecka-Gerber, A. Rybicka-Musialik, J. Krauze, A. M. Wnuk-Wojnar, C. Czerwiński, K. Wita, M. Trusz-Gluza, A. Hoffmann, I. Woźniak-Skowerska

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

692.

Uporczywa arytmia komorowa wywodząca się z drogi odpływu prawej komory oraz z płatków zastawki aortalnej leczona zabiegiem ablacji RF. Analiza porównawcza.
Ablation RF of ventricular arrhythmia from right ventricular outflow tract and coronary sinus cusps.
A. Baszko, M. Waśniewski, K. Błaszyk, E. Straburzyńska-Migaj, O. Trojnarska, R. Ochotny, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

693.

Ablacja szlaków przegrodowych – doświadczenia własne.
RF ablation of septal accessory pathways – personal experience.
E. Koźluk1, D. Kozłowski2, M. Gawrysiak2, W. Krupa3, P. Lodziński1, M. Kiliszek1, M. Tokarczyk2, I. Zastawna1, G. Świątecka2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk
3 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz