PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala przy Wierzbowej
Godzina 12:15 - 13:45

Sesja Referatowa

Pulmonary circulation / Krążenie płucne

Przewodniczący

P. Pruszczyk (Warszawa)
J. Lewczuk (Wrocław)
M. Kenda (Ljubljana, SLO)

 

454.

Przydatność testu odwracalności nadciśnienia płucnego (PH) z nitroprusydkiem sodu (NPS) dla oceny ryzyka wczesnego zgonu po ortotopowym przeszczepieniu serca (OHT).
Usefulness of pulmonary hypertension reversibility test with sodium nitroprusside (NPS) in stratification of early death risk after orthotopic heart transplantation (OHT).
T. Zębik1, M. Zakliczyński2, M. Maruszewski2, M. Świerad3, M. Gąsior1, Z. Kalarus3, L. Poloński1, M. Zembala2

1 III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

455.

Biomarkery w strategii oceny ryzyka u pacjentów z ostrą zatorowością płucną.
Biomarkers strategy of risk stratification in patients with acute pulmonary embolism.
M. Kostrubiec, A. Bochowicz, M. Szulc, A. Kaczyńska, A. Kuch-Wocial, G. Styczyński, I. Chlewicka, P. Pruszczyk

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa

456.

Perpheral chemoreflex activation increases sympathetic activity in patients with pulmonary arterial hypertension.
A. Ciarka, S. Velezroa, B. Najem, J. L. Vachiery, R. Naeije, P. Van De Borne

Erasme Hospital, Cardiology Department, Brussels

457.

Nowy wskaźnik tkankowego dopplera pulsacyjnego określający kurczliwość prawej komory jako czynnik prognostyczny w nadciśnieniu płucnym.
A novel tissue doppler index of right ventricular contractility as prognostic factor in pulmonary hypertension.
A. Fijałkowska, G. Szewczyk, M. Kurzyna, J. Kober, M. Florczyk, J. Burakowski, A. Torbicki

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

458.

Ocena prognostycznego znaczenia uszkodzenia mięśnia serca u chorych z ostrą zatorowością płucną.
Assessment of prognostic value of myocardial injury in patient with acute pulmonary embolism.
A. Bochowicz, I. Chlewicka, M. Szulc, H. Gurba, K. Kuczyńska, H. Berent, A. Kuch-Wocial, G. Styczyński, M. Kostrubiec, P. Pruszczyk

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa

459.

Tromboendarterektomia płucna (PTE) w leczeniu ciężkiej postaci przewlekłej zatorowości płucnej – doświadczenie Zabrza w leczeniu 21 chorych.
Pulmonary thromboendarterectomy (PTE) as method of surgical treatment for patients with chronic thrombembolic pulmonary hypertension – Zabrze experience with 21 patients with CTEPH.
M. Zembala1, T. Zębik2, R. Przybylski1, J. Czapla3, P. Nadziakiewicz3, W. Pakosiewicz3, V. Kowalik1, M. Gąsior2, P. Knapik3, Z. Religa4

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3 Kliniczny Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
4 Instytut Kardiologii, Warszawa