PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Referatowa

Wady wrodzone serca u dorosłych / Congenital heart diseases in adults

Przewodniczący

G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
M.
Demkow (Warszawa)

 

424.

Wydolność wysiłkowa chorych po przezskórnym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego.
Exercise capacity in patients after transcatheter closure of atrial septal defect.
M. Pieculewicz, P. Podolec, T. Przewłocki, L. Tomkiewicz-Pająk, M. Hlawaty, W. Płazak, P. Wilkołek, A. Mura, W. Tracz
 
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

425.

Zależności pomiędzy parametrami echokardiograficznymi a wartościami czynników natriuretycznych przed i po zabiegu zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego u dorosłych chorych.
Correlations between echocardiographic parameters and concentrations of the natriuretic peptides in adults with ostium secundum atrial septal defect prior and after percutaneous closure.
T. Lusawa1, M. Demkow2, J. Janas3, A. Klisiewicz4, P. Hoffman1

1 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa
3 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
4 Pracownia Echokardiografii Instytutu Kardiologii, Warszawa

426.

Psychologiczne wskaźniki jakości życia u chorych po korekcji wad wrodzonych serca.
Quality of life of adult patients after surgical repair of congenital heart disease.
H. Siudalska1, M. Lipczyńska1, K. Leszczyńska2, M. Stepnowska2, M. Kowalska2, J. Różański3, M. Kuśmierczyk3, J. Tylka2, P. Hoffman1

1 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
3 I Klinika Kardiochirurgii, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

427.

Do patients over 40 stand to benefit from surgical closure of atrial septal defect (ASD)?
E. Suchoń1, W. Tracz1, P. Podolec1, L. Tomkiewicz-Pająk1, J. Sadowski2

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersyt, Kraków

428.

Czy znamy czynniki ryzyka złośliwej arytmii komorowej u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota?
O. Trojnarska1, A. Szyszka1, Z. Oko-Sarnowska2, W. Bryl3, M. Pyda1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, Poznań
3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych Akademii Medycznej, Poznań

429.

Przezżylne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu II zapinką Amplatza u dorosłych – 7-letnie doświadczenia u 209 pacjentów.
Transcatheter secundum atrial septal defect closure with the Amplatzer Septal Occluder in adults – 7-years experience in 209 patients.
M. Demkow1, W. Rużyłło1, C. Kępka1, E. Jakubowska2, M. Konka3, M. Kowalski3, J. Wilczyński3, M. Dąbrowski3, P. Hoffman3

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Kardiologii, Klinika Wad Wrodzonych Serca i Pracownia Echokardiografii, Warszawa-Anin
3 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin