PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Referatowa

Stymulacja serca / Cardiac pacing

Przewodniczący / Chairpersons

W. Kargul (Katowice)
G. Świątecka
(Gdańsk)

 

418.

Right ventricle apex, outflow tract and dual site right ventricular pacing in CHF patients.
A. Kutarski, T. Sodolski, P. Ruciński, T. Widomska-Czekajska

Akademia Medyczna w Lublinie

419.

Stała stymulacja serca u dzieci poniżej pierwszego roku życia.
Permanent cardiac pacing in children below one year of age.
K. Bieganowska1, J. Rękawek1, M. Miszczak-Knecht1, A. Kaszuba1, M. Brzezinska-Paszke1, E. Szymaniak1, M. Birbach2, W. Lipiński2, A. Turska-Kmieć1, W. Kawalec1

1 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 Klinika Kardiochirurgii - IP CZD, Warszawa

420.

Prevalence of very short QT intervals in patients with idiopathic ventricular fibrillation and implanted ICD.
A. Filipecki1, M. Trusz-Gluza1, A. Lubiński2, D. Urbańczyk1, W. Orszulak1

1 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk

421.

Leczenie chorych ze złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu i ciężką niewydolnością serca metodą automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją dwukomorowej stymulacji resynchronizującej.
Implantable cardioverter-defibrillator with cardiac resynchronization therapy in patients with malignant ventricular arrhythmias and advanced congestive heart failure.
M. Sterliński1, E. Lewicka-Nowak2, A. Przybylski1, A. Lubiński2, A. Maciąg1, M. Kempa2, A. Dąbrowska-Kugacka2, M. Pytkowski1, H. Szwed1, G. Świątecka2

1 Instytut Kardiologii, Warszawa
2 Akademia Medyczna w Gdańsku

422.

Stymulacja resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca – znaczenie miejsca stymulacji lewej komory.
Resynchronization therapy for heart failure – impact of the position of left ventricular lead.
O. Kowalski, J. Prokopczuk, T. Zielińska, T. Kukulski, R. Lenarczyk, P. Pruszkowska-Skrzep, A. Musialik, B. Średniawa, Z. Kalarus

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

423.

Zachowanie skutecznej stymulacji resynchronizującej w odległej obserwacji 26 chorych.
Effectivness of ventricular resynchronization in long-term follow-up of 26 patients.
M. Pieniak, R. Steckiewicz, E. Świętoń, P. Stolarz, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie