PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Referatowa

Rehabilitacja kardiologiczna / Cardiac rehabilitation

Przewodniczący

P. Dylewicz (Poznań)
K. Mazurek
(Warszawa)

 

381.

Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej – wyniki wstępne.
Comparison of the effects of the interval and swimming pool training in patients post myocardial infarction and CABG – preliminary study.
B. Dobraszkiewicz-Wasilewska, E. Rydzewska, R. Baranowski, I. Korzeniowska-Kubacka, J. Potocka, J. Osak, R. Piotrowicz

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

382.

Wydolność wysiłkowa u chorych z przewlekłą niewydolnością serca po zakończeniu 6-miesięcznego programu treningu fizycznego.
Maintenance of physical capacity in patients with congestive heart failure after 6-month ambulatory training programme.
A. Klecha, B. Bacior, A. Kubinyi, A. Sobstel-Kwiecień, K. Kawecka-Jaszcz

I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

383.

Czas trwania kinezyterapii a wskaźniki zmienności rytmu zatokowego serca u mężczyzn z chorobą wieńcową poddawanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
Duration of kinezytherapy and heart rate variability in male patient with ischaemic heart disease taking part in comprehensive cardiac rehabilitation.
K. Szmigielska, A. Jegier

Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

384.

Early cardiac rehabilitation is successful after bypass surgery.
J. Dyczyński1, G. Siegel2, K.–L. Resch3, I. Schweigert2, K. Hasenklever4, D. Tsodikov4

1 Inselklinik, Hospital for cardiac rehabilitation and psychosomatics, Heringsdorf, Germany
2 Clinic am Brunnenberg, Hospital for orthopaedic and cardiac rehabilitation, Bad Elster, Germany
3 Saxon Balneology and Rehabilitation Sciences Research Institute, Bad Elster, Germany
4 Germany Institut of Medical Informatics, Statistics & Epidemiology, University, Leipizig, Germany

385.

Wczesna rehabilitacja u chorych po transplantacji płuca, serca i płuc – nowe wyzwania, nowe doświadczenia.
Early rehabilitation of the Lung and Heart-Lung Transplant Patients.
J. Foik1, B. Blicharska1, K. Drżan1, T. Lasota1, A. Behen1, I. Młynarczyk1, J. Wojarski2, M. Zembala2

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

386.

Aerobowy trening fizyczny u pacjentów po przedniościennym zawale serca leczonym angioplastyką wieńcową – wpływ na remodeling lewej komory oraz wydolność wysiłkową.
Exercise training for patients after anterior wall myocardial infarction treated by coronary angioplasty – the effect on left ventricular remodeling process and exercise capacity.
B. Bacior1, A. Klecha1, A. Kubinyi1, M. Pasowicz2, P. Klimeczek2, R. Banyś2, A. Sobstel-Kwiecień1, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków