PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Prób
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Referatowa

Valvular heart diseases / Wady zastawkowe serca

Przewodniczący

M. Krzemińska-Pakuła (Łódź)
P. Hoffman
(Warszawa)
M.P.S.
Varma (Dublin, IRL)

 

375.

Obraz infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 20-letniej obserwacji Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Twenty years experience in infective endocarditis.
J. Stępińska1, E. Abramczuk1, M. Grabowski1, T. Hryniewiecki1, A. Biederman2

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 I Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

376.

Wyniki odległej obserwacji po wszczepieniu sztucznych zastawek w nabytych wadach serca – analiza danych z jednego ośrodka.
Follow-up results in patients after valve replacement for the acquired valvular heart disease – a single center, database analysis.
H. Pogorzelska1, T. Zieliński1, A. Browarek1, J. Wołkanin-Bartnik2, D. Rynkun1, A. Sadowski3, A. Biederman4, M. Śliwiński4, J. Heybowicz5, J. Korewicki1

1 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
3 ZETO-Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
4 I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
5 II Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

377.

The prevalence of left ventricular systolic dysfunction in patients with chronic non-ischemic mitral regurgitation.
A. Leśniak-Sobelga, W. Tracz, M. Olszowska, M. Kostkiewicz, E. Szustka, M. Hlawaty

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

378.

Fundamental errors in current applications of Gorlin formula and continuity equation for aortic valve orifice area estimate.
K. Isaaz, S. Schouvey

Hôpital Nord-CHU de Saint Etienne

379.

Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia wad zastawki mitralnej w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia w materiale własnym.
Early results in surgical treatment of mitral valve diseases during endocarditis in own material.
D. Plicner, Z. Samitowski, R. Drwiła, E. Pietrzyk, J. Kopacz, B. Kapelak, J. Sadowski

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

380.

Kryteria rozpoznawania, objawy i etiologia infekcyjnego zapalenia wsierdzia na naturalnych zastawkach w oparciu o ogólnopolską bazę danych.
Diagnostic criteria, manifestation and etiology of native valve infective endocarditis in "IE Polish Database".
M. Grabowski1, T. Hryniewiecki1, I. Rawczyńska-Englert1, D. Zakrzewski1, E. Abramczuk1, M. Śnieżek-Maciejewska2, I. Górkiewicz-Kot2, E. Komorowska3, J. Stępińska1

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ, Kraków
3 Oddział Kardiologiczny Szpitala Kolejowego, Pruszków