PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala przy Wierzbowej
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Referatowa

Elektrofizjologia I / Electrophysiology I

Przewodniczący

M. Trusz-Gluza (Katowice)
A. Lubiński
(Gdańsk)

 

369.

Ablacja podłoża ogniskowego migotania przedsionków.
RF ablation of focal atrial fibrillation.
E. Koźluk1, P. Lodziński1, M. Kiliszek1, M. Dąbrowski2, I. Zastawna1, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Oddział Kardiologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

370.

Izolacja żył płucnych prądem RF metodą przywracania rytmu zatokowego u chorych z wadą mitralną i utrwalonym migotaniem przedsionków.
RF pulmonary vein isolation as a method of sinus rhythm restoration in patients with mitral valve disease and atrial fibrillation.
M. Grabowski1, T. Gawałkiewicz2, F. Walczak3, T. Hryniewiecki1, E. Michalak4, B. Kuśmierczyk4, J. Stępińska1, A. Biederman2

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 I Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
4 Pracownia Echokardiografii Klinicznej, Warszawa-Anin

371.

Ocena skuteczności ablacji RF z zastosowaniem systemu CARTO typowego trzepotania przedsionków oraz jej wpływu na remisję napadowego migotania przedsionków.
Effectiveness of the typical atrial flutter ablation using CARTO-system and impact on the remission of atrial fibrillation.
P. Pruszkowska-Skrzep, O. Kowalski, Z. Kalarus, R. Lenarczyk, J. Prokopczuk

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

372.

Ablacja arytmii komorowych z włókien Purkinjego u chorych po zawale serca.
Ablation of ventricular arrhythmia originating from Purkinje fibers in patients after myocardial infarction.
Ł. Szumowski1, P. Derejko1, P. Urbanek1, R. Bodalski1, E. Szufladowicz1, R. Kępski1, P. Kułakowski2, J. Kuśnierz3,  J.Stępińska4, F.Walczak1

1 Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
3 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
4 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

373.

Electroanatomic right ventricular voltage mapping combined with endomyocardial biopsy increases accuracy in diagnosing arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia.
B. Tokajuk1, D. Corrado1, C. Basso2, L. Leoni1, B. Bauce1, A. Ramondo1, G. Buja1, A. Nava1, S. Iliceto1, G. Thiene2

1 Division of Cardiology, University of Padova
2 Department of Pathology, University of Padova

374.

A retrospective TEE evaluation of pulmonary vein (PV) flow and left ventricular function after circumferential RF catheter ablation of pulmonary veins due to paroxysmal atrial fibrillation.
A. Drzewiecka-Gerber, J. Krauze, A. Rybicka-Musialik, K. Wita, A. M. Wnuk-Wojnar, C. Czerwiński, A. Hoffmann, I. Woźniak-Skowerska, M. Trusz-Gluza

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice