CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala Chóru
Godzina 14:15 - 15:45

Sesja Referatowa

Zawał serca - badania kliniczne II / Myocardial infarction - clinical studies II

Przewodniczący

J. Adamus (Warszawa)
E. Van der Wall (Utrecht, NL)

 

152.

Perfusion of left ventricle in patients with acute myocardial infarction treated with bone marrow stem cells autotransplantation.
S. Grajek1, M. Popiel1, M. Lesiak1, P. Bręborowicz1, R. Czepczyński1, A. Czyż2, K. Sawiński2, M. Komarnicki2, J. Sowiński3, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Akademii Medycznej, Poznań
3 Klinika Endokrynologii Akademii Medycznej, Poznań

153.

Poziom mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP) przy przyjęciu i stopień rezolucji odcinka ST we wczesnej stratyfikacji ryzyka chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Brain Natriuretic Peptide level at admission and ST segment resolution in early risk stratification in patients with acute myocardial infarction treated with primary percutaneous intervention.
J. Przyłuski, M. Karcz, M. Kruk, C. Kępka, P. Bekta, B. Otto, J. Janas, M. Skwarek, J. Potocka, W. Rużyłło

I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

154.

The influence of simvastatin on the levels of proinflammatory cytokines IL-18, MCP-1 and activity of elastolytic cathepsin G in acute myocardial infarction in 6 month follow-up. FLAME study.
W. Wojakowski1, K. Maślankiewicz1, A. Ochała1, R. Wyderka1, I. Mróz2, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 Centralne Laboratorium Diagnostyczne GCM, Katowice

155.

Zależność pomiędzy temperaturą ściany naczynia a poziomem białka C-reaktywnego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi wysokiego ryzyka.
Relationship between vessel wall temperature and C-reactive protein in patients high risk with acute coronary syndrome.
J. Legutko, D. Dudek, Ł. Rzeszutko, M. Wizimirski, J. Dubiel

II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

156.

Wpływ czasu od początku bólu do PCI na śmiertelność dwuletnią chorych z zawałem serca transportowanych do pierwotnej angioplastyki i angioplastyki po leczeniu trombolitycznym.
Symptom-onset-to-PCI time negatively affects two-year mortality in patients with AMI transferred to primary PCI but not in patients transferred to PCI facilitated with thrombolysis.
M. Gąsior, M. Gierlotka, T. Zębik, A. Lekston, K. Wilczek, B. Szyguła-Jurkiewicz, J. Szkodziński, R. Wojnar,  M. Kondys, L. Poloński

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

157.

Czy transport z blokerem IIb/IIIa i pierwotna angioplastyka wieńcowa jest skuteczniejsza niż leczenie trombolityczne na miejscu w szpitalu rejonowym. Badanie randomizowane. Wyniki szpitalne.
A randomized open-label study of transfer for primary PCI with GP IIb/IIIa inhibitor versus on-site thrombolysis in patients with acute myocardial infarction.
S. Dobrzycki1, P. Kralisz1, K. Nowak1, P. Prokopczuk1, W. Kochman1, H. Bachórzewska-Gajewska1, J. Korecki2,  B. Poniatowski2, W. J. Musiał2

1 Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej, Białystok
2 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku