CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Przy Wierzbowej
Godzina 14:15 - 15:45

Sesja Referatowa

Autonomiczna regulacja układu krążenia / Autonomic regulation of the circulatory system

Przewodniczący

A. Dembińska-Kieć (Kraków)
A. Tykarski (Poznań)

 

146.

BNP decrease during the treatment of acutely decompensated heart failure predicts outcome and is not significantly influenced by confounding factors.
A. Gackowski1, R. Isnard1, F. Pousset1, D. Thomas1, G. Montalescot1, W. Piwowarska2,  M. Komajda1

1 Institute of Cardiology, Pitie Salpetriere Hospital, Paris
2 Dept. of Coronary Disease, Institute of Cardiology, Jagiell. Univ. Kraków

147.

Neurohormonalne wskaźniki dysfunkcji lewej komory a wydolność fizyczna u pacjentów po zawale serca.
Left ventricular dysfunction markers and physical activity in myocardial infarction patients.
A. Rdzanek1, G. Karpiński1, M. Grabowski1, K. Stępień2, J. Kochman1, K. J. Filipiak1, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie
2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MSWiA, Warszawa

148.

Wpływ ciężkiego wysiłku fizycznego o charakterze wytrzymałościowym na czynność autonomicznego układu nerwowego.
The influence of sternous endurance exercise on the function of autonomic nervous system.
G. Raczak, L. Daniłowicz-Szymanowicz, M. Kobudzewska-Chwirot, M. Figura-Chmielewska, M. Szwoch,  K.Ambroch-Dorniak, P. Buda

II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk

149.

Maska sercowa zespołu uciskowego pnia trzewnego.
E. Ponikwicka1, J. Szmidt2, J. Dzwonkowski2

1 Poradnia Kardiologiczna Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej, Warszawa
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej, Warszawa

150.

Zmiany aktywności autonomicznego układu nerwowego i układu RAA pod wpływem treningu pochyleniowego u chorych z omdleniami wazowagalnymi.
Changes in autonomic and RAAS activation during tilt training in patients with vasovagal syncope.
D. Zyśko, J. Gajek, W. Mazurek

Katedra I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

151.

Dane z wywiadu lepiej przewidują nawroty omdleń niż wynik testu pochyleniowego.
Syncope recurrences can be better predicted by history than tilt testing.
P. Kułakowski, D. Piotrowska, A. Konofolska

Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa