CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala Przy Wierzbowej
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Referatowa

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa / Intravascular ultrasound

Przewodniczący

R. Gil (Warszawa)
J. Kubica (Bydgoszcz)

 

016.

Spatial orientation of coronary atherosclerotic plaque; new risk factor?
J. Pręgowski1, A. Witkowski2, Ł. Kalinczuk2, M. Kruk2, J. Przyłuski2, N. Weissman3, G. Mintz4, W. Rużyłło2

1 Klinika Kardiologii Ogólnej Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Washington Hospital Center, Washington
4 Cardiovascular Research Foundation, Nowy York

017.

Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu.
Inner structure and location of atherosclerosis plaque in coronary artery and type of remodeling.
M. Jabłoński, M. Radomski, A. Sukiennik, M. Rychter, T. Białoszyński, J. Wiśniewska-Szmyt, M. Bogdan, G. Grześk, J. Kubica

1 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz

018.

Zastosowanie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej dla oceny istotności klinicznej granicznych zwężeń pnia lewej tętnicy wieńcowej – porównanie z 99Tc-MIBI SPET.
Application of intracoronary ultrasound and fractional flow reserve for the detection of significant left main coronary artery stenosis – comparison with 99Tc-MIBI SPET.
J. Legutko1, D. Dudek1, Ł. Rzeszutko1, A. Hubalewska2, M. Wizimirski1, J. Dubiel1

1 II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

019.

Aortic wall composition analyzed by neural networks – comparison of in-vitro IVUS images and histology.
Ł. Chrzanowski1, J. D. Kasprzak1, M. Strzelecki3, J. Drożdż1, M. Ciesielczyk1, P. Lipiec1, M. Krzemińska-Pakuła1

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

020.

The plaque volume index - PVI; a new parameter for atherosclerosis progression/regression assessment in coronary arteries.
R. Gil1, A. Gziut1, T. Pawłowski1, F. Prati2, R. Żurawski3, P. Kwiatkowski1

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 European Imaging L
aboratory, Rzym
3 Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

021.

Zmiany rezerwy wieńcowej ocenianej metodą Dopplera wewnątrzwieńcowego u chorych z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną PCI z implantacją stentu i podaniem abciximabu.
Acute Coronary Flow Reserve Changes in Patients with AMI Treated with Primary PCI with Stent Implantation and Abciximab Infusion.
J. Wójcik1, A. Madejczyk1, J. Drozd1, Z. Pijanowski1, T. Zapolski1, A. Smoleń2, T. Widomska-Czekajska1

1 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin
2 Zakład Matematyki i Biostatystyki Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin