PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Satelitarna
(Firma POLPHARMA)

Kardiologiczny 2ABS - które leki zmniejszają śmiertelność całkowitą?

Przewodniczący

F. Kokot (Katowice)
G. Opolski
(Warszawa)

 

404.

Leki przedłużające życie - inhibitory ACE i beta-adrenolityki (A+B).
D. Kozłowski (Gdańsk)

405.

Leki przedłużające życie - kwas acetylosalicylowy i statyny (A+S).
K.J. Filipiak
(Warszawa)

406.

U których chorych wdrażać leczenie farmakologiczne? System EUROSCORE.
K. Narkiewicz
(Gdańsk)

407.

A+A+B+S = 2ABS - założenia nowego polskiego programu epidemiologicznego.
W. Wąsek
(Warszawa)

408.

Podsumowanie
F. Kokot
(Katowice)
G. Opolski
(Warszawa)