PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Satelitarna
(Firma AVENTIS)

Zgodnie z nowym nurtem:  postępowanie terapeutyczne w ostrych zespołach wieńcowych w erze SYNERGY

Przewodniczący

E. Braunwald (Boston, USA)
W. Rużyłło
(Warszawa)

 

387.

Nowe strategie leczenia zawału serca bez uniesienia ST u chorych wysokiego ryzyka z zastosowaniem enoksaparyny, rewaskularyzacji i inhibitora GP IIb/IIIa - wyniki badania SYNERGY.
W. Rużyłło
(Warszawa)

388.

Enoksaparyna w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych - podsumowanie wyników prób klinicznych.
Z. Sadowski
(Warszawa)

389.

Heparyny drobnocząsteczkowe - nowe zastosowanie kliniczne.
J. Windyga
(Warszawa)