PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Satelitarna
(Firma PFIZER)

„Przypadki Jana S.”
Od nadciśnienia do powikłań sercowo naczyniowych - strategia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

Przewodniczący

W. Banasiak (Wrocław)

 

358.

Łagodne nadciśnienie tętnicze - czy na pewno łagodne, szczególne grupy ryzyka.
A. Tykarski
(Poznań)

359.

Cukrzyca = choroba niedokrwienna serca? – spojrzenie diabetologa na problemy kardiologiczne.
K. Strojek (Zabrze)

360.

Pacjent wysokiego ryzyka - zasady postępowania w HTN.
W. Januszewicz
(Warszawa)

361.

Incydent sercowo-naczyniowy - postępowanie, prewencja wtórna.
T. Pasierski
(Warszawa)

362.

Epilog / Dyskusja
W. Banasiak
A. Tykarski
K. Strojek
W. Januszewicz
T. Pasierski