CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 14:15 - 15:45

Sesja Satelitarna
(Firma SERVIER)

Wtórna prewencja w chorobie niedokrwiennej serca wykraczająca poza kontrolę ciśnienia tętniczego

Przewodniczący

K. Fox (London, GB)
W. Rużyłło
(Warszawa)

 

141.

EUROPA - największy projekt dotyczący stabilnej choroby wieńcowej.
EUROPA - the largest project in stable coronary heart disease.
W. Rużyłło
(Warszawa)

142.

EUROPA - korzyści z redukcji ciśnienia tętniczego.
EUROPA - advantages of blood pressure reduction.

P. Ponikowski (Wrocław)

143.

EUROPA - wpływ peryndoprylu na procesy krzepnięcia i fibrynolizy, proces zapalny i funkcję śródbłonka.
EUROPA - influence of perindopril for the processes of: coagulation, fibrynolisis, inflammation and endothelium function.
S. Grajek (Poznań)

144.

EUROPA - od teorii do praktyki.
EUROPA - from theory to practice.

J.D. Kasprzak (Łódź)

145.

Wnioski na temat leczenia pacjentów z chorobą wieńcową.
Conclusions about the treatment of patients with coronary heart disease.

K. Fox
(London, GB)