CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Satelitarna
(Firma NOVARTIS)

Globalne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego

Przewodniczący

W. Rużyłło (Warszawa)

 

127.

Globalne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.
J. Adamus
(Warszawa)

128.

Agresywne leczenie hipolipemizujące u pacjentów z wysokim ryzykiem wieńcowym.
J. Gmiński
(Katowice)

129.

Kompleksowe, interwencyjne leczenie zmian w różnych obszarach układu tętniczego. Pokaz dwóch przypadków - dyskusja.
W. Rużyłło
(Warszawa)
P. Pieniążek
(Kraków)
Z. Chmielak
(Warszawa)