CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Satelitarna
(Firma POLPHARMA)

Population research studies of the 21th century / Badania populacyjne XXI wieku

Przewodniczący

A. Cieśliński (Poznań)
S. Yusuf (Hamilton Ontario, CAN)

 

100.

Global pandemic of cardiovascular disease. INTERHEART Study.
Światowa epidemia chorób układu sercowo-naczyniowego. INTERHEART Study.
S. Yusuf
(Hamilton Ontario, CAN)

101.

INTERHEART - Poland
INTERHEART w Polsce.
A. Budaj
(Warszawa)

102.

POLSCREEN - the largest epidemiological study in Europe.
POLSCREEN - największe badanie epidemiologiczne Europy.
A. Cieśliński (Poznań)