SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Satelitarna
(Firma MSD)

Postępowanie z pacjentami wysokiego ryzyka naczyniowego - standardy a problemy codziennej praktyki

 

 

851.

Interaktywna sesja prowadzona przez panel czterech ekspertów:
H. Kwieciński (Warszawa)
G. Opolski
(Warszawa)
L. Poloński
(Kraków)
B. Wierusz-Wysocka
(Poznań)