SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Satelitarna
(Firma SANOFI-SYNTHELABO)

Zapobieganie incydentom niedokrwiennym w aterotrombozie - od wytycznych do praktyki klinicznej

Przewodniczący

L. Poloński (Kraków)
W. Rużyłło
(Warszawa)

 

802.

Debata i dyskusja panelowa:
W. Banasiak (Wrocław)
A. Budaj
(Warszawa)
J. Dubiel
(Kraków)
D. Dudek
(Kraków)