SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Satelitarna
(Firma SERVIER)

Nadciśnienie tętnicze - Puszka Pandory naszych czasów

Przewodniczący

J. Głuszek (Poznań)
W. Januszewicz
(Warszawa)

 

775.

Co nowego w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle ostatnich wytycznych?
A. Januszewicz
(Warszawa)

776.

Dlaczego nieskutecznie leczymy chorych na nadciśnienie tętnicze?
K. Narkiewicz (Gdańsk)

777.

Jakie leki dla jakich chorych?
A. Tykarski
(Poznań)